Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Poslanec

Volebný obvod: Východné
Počet hlasov: 441
Telefón: 0904 515 042
E-mail: rado.tino@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2021
18.11.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
16.11.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
02.11.2021 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
13.10.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
12.10.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
28.09.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
08.09.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - neprítomný
07.09.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - ospravedlnený
29.06.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
02.06.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
25.05.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
04.05.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
14.04.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
30.03.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
10.03.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
09.02.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.01.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
2020
15.12.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
18.11.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.10.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
29.09.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
09.09.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.07.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
30.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
03.06.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
12.05.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
22.04.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
31.03.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
11.03.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
11.02.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
22.01.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
21.01.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
2019
10.12.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.11.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
13.11.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
05.11.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.10.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
17.09.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
28.08.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
27.08.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - ospravedlnený
18.06.2019 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
15.05.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
14.05.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
09.05.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
06.05.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
26.03.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
06.03.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
19.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
05.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.01.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.01.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
2018
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný