Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Poslanec

Volebný obvod: Východné
Počet hlasov: 441
Telefón: 0904 514 042
E-mail: rado.tino@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2019
26.03.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
06.03.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
19.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
05.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.01.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.01.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný