Doc. Ing. Tiňo Radko, PhD.

Poslanec

Volebný obvod: Východné
Počet hlasov: 441
Telefón: 0904 515 042
E-mail: rado.tino@gmail.com