Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 7. zasadnutie 13.11.2019