Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022)

Jošt Miloslav

Ing. Jošt Miloslav

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Kresťanskodemokratického hnutia)

miloslav.jost@hotmail.com

Máťuš Miloš

Máťuš Miloš

Nezávislý kandidát

matus@vinomatus.sk

Pajdlhauser Róbert

Ing. Pajdlhauser Róbert

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen strany ZA ĽUDÍ)

robert.pajdlhauser@hotmail.com

Dobrotková Milada

Ing. Dobrotková Milada, MPH

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana

milada.dobrotkova@gmail.com