Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 19. zasadnutie 12.10.2021