Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 1. zasadnutie 16.01.2019