Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 3. zasadnutie 06.05.2019