Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 2. zasadnutie 06.03.2019