Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 16. zasadnutie 10.03.2021