Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 23. zasadnutie 21.04.2022

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh na delegovanie nového člena Rady školy na uvoľnené miesto po vzdaní sa členstva zástupcu zriaďovateľa v Rade školy

 3. 3.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva

 4. 4.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry

 7. 7.Informácia o športových podujatiach

  Materiály
 8. 8.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach máj, jún – písomná informácia

 9. 9.Návrh realizácie pamätnej tabule - bombardovanie Rendez

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver