Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 11. zasadnutie 03.06.2020