Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 22. zasadnutie 19.01.2022