Dokumenty

Názov
Nezaradené
Úplné znenie Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača a plán stretnutí poslancov mestskej časti Bratislava-Rača s obyvateľmi na rok 2022
Dodatok č. 5 k rokovaciemu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatkov č.1, č.2, č.3 a č.4
Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača a plán stretnutí poslancov mestskej časti Bratislava-Rača s obyvateľmi na rok 2021
Dodatok č. 4 k rokovaciemu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatkov č. 1 2 a 3
Úplné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5
Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
Dodatok č. 1 k poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií
Rámcové náplne práce stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovací poriadok stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača a plán stretnutí poslancov mestskej časti Bratislava-Rača s obyvateľmi na rok 2020
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ - Filip Rybanič
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ - Dagmar Gelingerová
Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
Dodatok č.3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č.1 a 2
Rokovací poriadok stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č.1
Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača