Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 17. zasadnutie 14.04.2021

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 – oblasť životné prostredie.

  3. 3.Zimná údržba – Popolná.

  4. 4.Kontajnerové stojisko - Cyprichova.

  5. 5.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 03/2021.

  6. 6.Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača.

  7. 7.Informácia o ponuke na zastrešenie amfiteátra.

  8. 8.Návrh na zmenu organizácie dopravy na Stolárskej ul. – online prezentácia /na 18:30 je pozvaný navrhovateľ/.

  9. 9.Doplnenie dopravného značenia na Dopravnej, Rušňovej a Koľajnej ulici.

  10. 10.Rôzne.