Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022)

[nazov]

Ing. Dobrotková Milada, MPH

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana

milada.dobrotkova@gmail.com

[nazov]

Ing. Groch Vladimír

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana

vladimir.groch@grochs.eu

[nazov]

Ing. Štefanidesová Júlia

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen strany ZA ĽUDÍ)

julia.stefanides@gmail.com

[nazov]

Štefánková Marta

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita (člen strany Team Bratislava)

marta.stefankova.raca@gmail.com