Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 18. zasadnutie 07.09.2021