Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 15. zasadnutie 20.01.2021