Vrana Ivan

Poslanec

Počet hlasov: 1376
Telefón: 0918 984 921
E-mail: ivan.vrana@centrum.sk

Účasť na zasadnutiach

2021
18.11.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
16.11.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
02.11.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
13.10.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
12.10.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
28.09.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
08.09.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
07.09.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
29.06.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
02.06.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
25.05.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
04.05.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
14.04.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
30.03.2021 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
10.03.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
09.02.2021 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.01.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
2020
15.12.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
18.11.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.10.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
29.09.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
09.09.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.07.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
30.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
03.06.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
12.05.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
22.04.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
31.03.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
11.03.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
11.02.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
22.01.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
21.01.2020 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
2019
10.12.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.11.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
13.11.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
05.11.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.10.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
17.09.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný