Mgr. Dobšovič Juraj

Odborník

E-mail: juraj@dobsovic.info

Účasť na zasadnutiach

2021
13.10.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - neprítomný
08.09.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
02.06.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.04.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
10.03.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený
20.01.2021 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - neprítomný
2020
18.11.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
14.10.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
09.09.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
03.06.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
22.04.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
11.03.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
22.01.2020 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
2019
13.11.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
16.10.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
28.08.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
15.05.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
06.05.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
06.03.2019 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - ospravedlnený