Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 11. zasadnutie 17.04.2024