Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 5. zasadnutie 07.06.2023