Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 6. zasadnutie 06.09.2023