Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 8. zasadnutie 22.11.2023