Mgr. Pilinský Peter

Poslanec

Kandidoval(a) za: Nezávislý kandidát
Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 1853
Telefón: 0911 988 035
E-mail: p.pilinsky@icloud.com

Účasť na zasadnutiach

2023
06.09.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
27.06.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
07.06.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
09.05.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
19.04.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
28.03.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
08.03.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
14.02.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
25.01.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - ospravedlnený
17.01.2023 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
2022
15.12.2022 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
01.12.2022 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
15.11.2022 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný