Miestne zastupiteľstvo

[nazov]

Ing. Dobrotková Milada, MPH

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana

milada.dobrotkova@gmail.com

[nazov]

Drotován Ján

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Kresťanskodemokratického hnutia)

jan.drotovan@gmail.com

[nazov]

Mgr. Duda Marcel

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

duda.mzraca@gmail.com

[nazov]

Ing. Feik Michal, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

michal@feik.sk

[nazov]

Ing. Groch Vladimír

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana

vladimir.groch@grochs.eu

[nazov]

Ing. Jošt Miloslav

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Kresťanskodemokratického hnutia)

miloslav.jost@hotmail.com

[nazov]

Máťuš Miloš

Nezávislý kandidát

matus@vinomatus.sk

[nazov]

Ing. Pajdlhauser Róbert

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen strany ZA ĽUDÍ)

robert.pajdlhauser@hotmail.com

[nazov]

Rybanič Filip

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Demokratickej strany)

frybanic@gmail.com

[nazov]

Ing. Štefanidesová Júlia

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen strany ZA ĽUDÍ)

julia.stefanides@gmail.com

[nazov]

Štefánková Marta

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita (člen strany Team Bratislava)

marta.stefankova.raca@gmail.com