Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

[nazov]

Drotován Ján

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Kresťanskodemokratického hnutia)

jan.drotovan@gmail.com

[nazov]

Ing. Pajdlhauser Róbert

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen strany ZA ĽUDÍ)

robert.pajdlhauser@hotmail.com

[nazov]

Rybanič Filip

SPOLU - občianska demokracia, ZA ĽUDÍ, Kresťanskodemokratické hnutie, Demokratická strana (člen Demokratickej strany)

frybanic@gmail.com

[nazov]

Štefánková Marta

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita (člen strany Team Bratislava)

marta.stefankova.raca@gmail.com