Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
12.03.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2014 - 2018) 3
12.03.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 3
12.03.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 3
12.03.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 3
05.03.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 2
28.02.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 2
26.02.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2014 - 2018) 2
26.02.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 2
20.02.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 1
06.02.2018 Rada miestneho zastupiteľstva 1
29.01.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 1
24.01.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 1
22.01.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2014 - 2018) 1
22.01.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 1
12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 6
28.11.2017 Rada miestneho zastupiteľstva 6
20.11.2017 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 6
15.11.2017 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 6
13.11.2017 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2014 - 2018) 6
13.11.2017 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 6
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »