Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 12. zasadnutie 13.10.2020