Rada miestneho zastupiteľstva - 17. zasadnutie 02.02.2021