Komisia sociálna a bytová - 18. zasadnutie 10.03.2021

  • 10. marca 2021
  • vzhľadom na mimoriadnu situáciu núdzového stavu COVID - 19 Komisia sociálna a bytová bude hlasovať "per rollam
  • Predsedajúci: Ing. Dobrotková Milada, MPH
  • Pozvánka [29.36 kB]