Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 15. zasadnutie 09.03.2021