Komisia sociálna a bytová - 17. zasadnutie 20.01.2021

  • 20. januára 2021
  • vzhľadom na mimoriadnu situáciu núdzového stavu COVID - 19 Komisia sociálna a bytová bude hlasovať "per rollam
  • Predsedajúci: Ing. Dobrotková Milada, MPH
  • Pozvánka [28.87 kB]