Komisia finančná a majetková - 13. zasadnutie 19.10.2020