Komisia sociálna a bytová - 15. zasadnutie 14.10.2020

  • 14. októbra 2020, 14:30 h
  • zasadacia miestnosť na 1. poschodí Obecného domu
  • Alstrova 249, Bratislava
  • Pozvánka [15.55 kB]