Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.03.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 18
15.03.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 16
10.03.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 18
10.03.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 16
09.03.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 15
09.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 21
02.02.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 17
25.01.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 15
20.01.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 15
20.01.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 17
19.01.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 14
15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 20
08.12.2020 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 16
23.11.2020 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 14
18.11.2020 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 13
18.11.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 16
18.11.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 14
19.10.2020 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 13
14.10.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 13
14.10.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 15
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »