Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 16. zasadnutie 13.04.2021