Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 17. zasadnutie 08.06.2021