Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
24.01.2022 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 22
19.01.2022 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 22
19.01.2022 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 24
18.01.2022 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 21
14.12.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 28
07.12.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 23
22.11.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 21
18.11.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 21
18.11.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 23
16.11.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 20
02.11.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 27
26.10.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 22
18.10.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 20
13.10.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 20
13.10.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 22
12.10.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 19
28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 26
21.09.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 21
13.09.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 19
08.09.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »