Komisia sociálna a bytová - 24. zasadnutie 19.01.2022

  • 19. januára 2022
  • z dôvodu zhoršujúcej epidemiologickej situácie komisia bude hlasovať per rollam od 14.01.2022 do 19.01.2022
  • Predsedajúci: Ing. Dobrotková Milada, MPH
  • Pozvánka [30.18 kB]