Komisia finančná a majetková - 22. zasadnutie 24.01.2022