Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
04.06.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 5
31.05.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 5
28.05.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 5
25.05.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 5
15.05.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 3
02.05.2018 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 3
23.04.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 4
18.04.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 4
16.04.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 4
16.04.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 4
03.04.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 2
20.03.2018 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 2
12.03.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 3
12.03.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 3
12.03.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 3
12.03.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 3
05.03.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 2
28.02.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 2
26.02.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 2
26.02.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 2
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »