Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 9. zasadnutie 10.03.2020

 • 10. marca 2020, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 1. posch. v Obecnom dome, Alstrova 249
 • Obecný dom, Alstrova 249, Bratislava-Rača
 • Predsedajúci: Mgr. Luknárová Monika
 • Pozvánka [31.41 kB]
 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Informácie z oblasti športu – Mgr. M. Porvazník, ústna informácia

 3. 3.Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport

 4. 4.Zriaďovacia listina MŠ Novohorská 1

 5. 5.Návrh na odvolanie člena RŠ pri MŠ Tbiliská z dôvodu úpravy počtu členov rady školy

 6. 6.Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť školstvo

 7. 7.Informácie z oblasti školstva – Mgr. A. Bezděková

 8. 8.Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra

  Materiály
 9. 9.Račianske hody 2020 – PhDr. M. Cehláriková, písomná informácia

  Materiály
 10. 10.Vízia rozvoja kultúry 2020 – PhDr. M. Cehláriková, písomná informácia

 11. 11.Plán kultúrno-spoločenských podujatí marec, apríl, máj a vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí január, február, marec 2020 – PhDr. M. Cehláriková, písomná informácia

 12. 12.Podnety k Račianskemu výberu – Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver