Komisia sociálna a bytová - 8. zasadnutie 13.11.2019

  • 13. novembra 2019, 15:00 h
  • zasadacia miestnosť na prízemí Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21
  • Kubačova 21
  • Pozvánka [31.68 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 22.01.2020