Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
18.11.2020 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 13
18.11.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 16
18.11.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 14
19.10.2020 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 13
14.10.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 13
14.10.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 15
13.10.2020 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 12
29.09.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 19
22.09.2020 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 15
16.09.2020 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 12
09.09.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 14
09.09.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 12
08.09.2020 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 11
14.07.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 18
30.06.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 17
23.06.2020 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 14
08.06.2020 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 11
03.06.2020 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 11
03.06.2020 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 13
02.06.2020 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 10
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »