Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
12.10.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 19
28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 26
21.09.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 21
13.09.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 19
08.09.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 19
08.09.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 21
07.09.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 18
29.06.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 25
22.06.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 20
08.06.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 17
07.06.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 18
02.06.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 20
02.06.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 18
25.05.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 24
04.05.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 23
27.04.2021 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 19
19.04.2021 Komisia finančná a majetková (2018 - 2022) 17
14.04.2021 Komisia sociálna a bytová (2018 - 2022) 19
14.04.2021 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) 17
13.04.2021 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 16
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »