Komisia finančná a majetková - 23. zasadnutie 14.03.2022