Rada miestneho zastupiteľstva - 26. zasadnutie 26.04.2022

 • 26. apríla 2022, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [32.34 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na delegovanie nového člena Rady školy

 3. 3.Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám

 4. 4.Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci

 11. 11.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 13. 13.Rôzne