Mgr. Papageorgiou Charilaos

Odborník

Volebný obvod: Krasňany
E-mail: papageorgiou.raca@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2024
10.06.2024 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
22.04.2024 - Komisia finančná a majetková - prítomný
11.03.2024 - Komisia finančná a majetková - prítomný
22.01.2024 - Komisia finančná a majetková - prítomný
2023
27.11.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
23.10.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
11.09.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
12.06.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
24.04.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
13.03.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
30.01.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný