PhDr. Maniková Jana

Odborník

E-mail: jmprofi@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2024
04.06.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
16.04.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
05.03.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
17.01.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
2023
21.11.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
17.10.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
05.09.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
06.06.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
17.04.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
08.03.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
25.01.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
2022
06.09.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
31.05.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
21.04.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
08.03.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
18.01.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
2021
16.11.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
12.10.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
07.09.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
2019
27.08.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
14.05.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný