Ing. Šinály Peter

Odborník

E-mail: sinaly.peter@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
11.09.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
12.06.2023 - Komisia finančná a majetková - neprítomný
24.04.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
13.03.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
30.01.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný