Ing. Šimonič Boris

Odborník

E-mail: simonic@interfame.sk

Účasť na zasadnutiach

2023
11.09.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
12.06.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
24.04.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
13.03.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
30.01.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný