RNDr. Makovský Valter

Odborník

E-mail: valter.makovsky@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
06.09.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
07.06.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
19.04.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
08.03.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný
25.01.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný